VILKÅR

Når du tegner deg et årskort via dette tilbudet, betaler du 2995 kr. Vanlig pris er 4044 kr. Ingen startavgift tilkommer (verdi 249 kr). Årskortet inkluderer et medlemskap gyldig hos oss i 12 måneder. Du kan benytte deg av tilbudet på nett eller på et av våre treningssentre i bemannet åpningstid till 3.januar 2024. Årskortet blir gyldig umiddelbart ved nettkjøp.

Hvis du har kjøpt årskortkampanjen på nett og du har et eksisterende medlemskap (som utløper innen 2 måneder eller er under kansellering), må du kontakte vår kundeservice på post@f24s.com eller besøke et av treningssentrene våre under bemannet åpningstid, for å justere slik at ditt nye årskort blir gyldig etter at ditt eksisterende medlemskap er avsluttet. Dette gjelder forhåndsbetalte medlemskap og løpende månedlige abonnementer. Merk at dersom du ikke gjør dette, løper medlemskapene parallelt. Hvis du allerede har medlemskap hos Fitness24Seven, er du selv ansvarlig for å si opp ditt eksisterende medlemskap i forbindelse med å delta i kampanjen.

Hvis du har et eksisterende forhåndsbetalt medlemskap i dag som belastes frem 2 måneder eller senere, er det ikke mulig å delta i kampanjen. For eksempel, hvis du har et forhåndsbetalt 3, 6 eller 12 måneders medlemskap kan du ikke delta i kampanjen.

Vær oppmerksom på at medlemskapet automatisk utløper etter 12 måneder og for å fortsette som medlem hos oss må du aktivt fornye medlemskapet ditt.

Maks 1 årskort per person.

Angrerett

Dersom medlemmet inngikk medlemsavtalen eksternt, f.eks. via Fitness24Sevens nettsider har medlemmet rett til, i henhold til fjernavtaleloven, å trekke seg fra kontrakten innen 14 dager ved å melde fra til F24S. For å bruke angreretten kan medlemmene bruke det norske konsumentverkets standardskjema, som finnes på det norske konsumentverkets hjemmeside. Fitness24Sevens vil bekrefte mottak av meldingen og refundere innbetalt beløp uten opphold. Ved inngåelse av medlemsavtalen samtykker medlemmet til at tjenesten kan begynne å utføres i angrefristen og at angreretten ikke gjelder dersom medlemskortet er aktivert og tjenesten dermed er gjennomført. Angrefris