COVID-19

Stengt til 14. april

Vi vil holde medlemmene våre oppdatert her på vår hjemmeside og sosiale medier.

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 16:50 25/3

I tråd med myndighetenes pålegg, holder Fitness24Seven midlertidig alle senter stengt mellom periode 12. mars - 13. april for å unngå spredning av Coronaviruset. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette måtte medføre deg som medlem. Vi vil derfor fryse alle medlemskap i denne perioden. 

Vi vil forholde oss til helsedirektoratets veiledning og jobber med å holde sentrene smittefrie gjennom mer fokus på renhold.

Vi takker alle våre medlemmer for forståelsen i denne utfordrende situasjonen. Ledelsen i Fitness24Seven er i dialog for å løse de operative oppgavene og vil kontinuerlig komme med ny informasjon på vår hjemmeside.

Ettersom vi nå er pålagt av myndighetene å holde våre senteret stengt for å redusere smittefaren, verdsetter vi alle mulige spørsmål dette medbringer. Det vil være stor pågang i innboksen, men vi svarer fortløpende på alle henvendelser fra dere. Har dere spørsmål kontakt oss ved å sende en mail til post@f24s.com.

English translation

Closed to the 14th of April

We will keep our members updated here, on our website and social media.

The site is constantly updated - last updated at 09:15 25/3

In line with the government's restrictions, Fitness24Seven temporarily close all gyms in the period of March 12thto April 13th to prevent spread of the corona-virus. We sincerely apologize for any inconvenience this may cause you as a member. Due to the closing of our gyms Fitness24Seven will freeze all memberships from March 12thuntil we re-open our gyms again.

We are working on keeping the gyms an infection-free zone and will now place extra high pressure on cleaning.

We thank all our members for your understanding during this difficult situation. We will keep our members informed through our website and social media.

Since we are now required by the authorities to keep our gyms closed to reduce the risk of infection, we value all possible questions that this brings. There will be a lot of mails in our inbox, but we will respond to all inquiries from our members continuously. If you have any questions, don't hesitate to contact us via email post@f24s.com.